OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Projektový den „EKONOM“ po osmé

V pondělí 26. března 2018 se uskutečnila pro žáky tříd 4. A a 4. B oboru Obchodní akademie projektová výuka se zaměřením na odborné předměty, a to konkrétně ekonomiku, účetnictví, písemnou a elektronickou komunikaci a informační technologie.


Žáci pracovali na předem určených pracovištích v týmech 8 – 10 členů a plnili celou řadu požadovaných úkolů, které pro ně připravili vyučující. Ve stanoveném čase měli za úkol provést ekonomické propočty, zaúčtovat různé operace, vyřešit daňové zatížení, vypracovat písemnost, tabulky, navrhnout vhodnou formu propagace společnosti a v neposlední řadě připravit společnou prezentaci celého týmu.


Všem žákům se podařilo ve stanoveném čase zvládnout požadované úkoly, které představili svým spolužákům a vyučujícím.


Věříme, že jiná forma výuky pomohla maturantům k zopakování a upevnění jejich dosavadních znalostí, které plně zúročí při nadcházející praktické a následné ústní maturitní zkoušce. Přejeme pevné nervy, otevřenou mysl a hodně štěstí v nadcházejícím náročném čase.


Poděkovaní patří všem zúčastněným kolegyním a kolegům, kteří převzali role autorů, dozorujících a hodnotitelů. Žákům děkujeme za projevené pracovní úsilí a snahu.


Ing. Alena Stibůrková


Fotografie z průběhu projektového dne.

<< návrat na předchozí stránku
Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor